Výchovný ústav a střední škola Dřevohostice je chlapecké zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou.Kapacita ústavu je 28 dětí. Děti mohou získat střední vzdělání s výučním listem na střední škole. Zařízení poskytuje pro děti vše potřebné – školu,dílny,ubytování i stravování.Sportovní areál a zahrada s pozemky umožňují odpovídající aktivity. Pracovní kolektiv složený ze zkušených učitelů,vychovatelů a hospodářských pracovníků zajišťuje stabilní a nepřetržitý chod ústavu.Tento kolektiv je zárukou dobrých výsledků ve všech oblastech práce. Zařízení má právní subjektivitu,je příspěvkovou organizací a je schopno komplexně zabezpečovat úkoly,pro které bylo zřízeno.Prezentace