Umísťování dětí

Žádost o dovolenku

Dlouhodobá strategie prevence rizikového chování Dřevohostice

Etický kodex

Interní protikorupční program

Resortní protikorupční program 2018 - 2020

IPP VÚ a SŠ Dřevohostice

Katalog korupčních rizik 3

Minimální preventivní program 2017 - 2018

Organizační schéma

SVP mimoškolní činnost VÚ Dřevohostice

Vnitřní řád

VÚ- koncepce 2016

Informace

Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností

Školní řád sš

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Kontakt na pověřence GDPR

Vyhodnocení MPP 2017/2018

MPP 2018 - 2019

Příloha k MPP č. 1

Příloha k MPP č. 2