Budova střední školy je umístěna v ulici Novosady č.248.,v budově bývalé zemské odborné školy hospodářské z roku 1912.Budova učebního oboru stavební práce.


Internát výchovného ústavu je umístěn v bývalé budově obecné školy dokončené v roce 1897.Od roku 1957 do r.1960 zde bylo zřízeno zednické učiliště s internátem.Od r.1960 pak slouží budova jako internát zemědělského odborného učiliště. Nová rekonstrukce a přístavba byla dokončena v roce 2004. Poblíž internátu se nachází další významná dominanta - zvonice,která stojí na návrší nad budovou.Pohled na část zahrady a sportovní areál.

Předchozí